Paralelak eta perpendikularrak egitea.


external image paralelasyprepem.gif

Segmentuen batuketa eta kenketa egitea:


external image sumadesegmentos001.gif external image restadesegmentos001.gif

Erdibitzailea eta erdikaria egitea:


external image mediatrizv.gif external image bisectriz000.gif

Angeluak garraiatzea:


external image transportedengulosgif.gif

Segmentu bat lau zati berdinetan banatzea (Talesen teoremaren ebazpen grafikoa)


external image thales1.gif

Hiru puntutatik igarotzen den zirkunferentzia trazatzea:external image circunferenciaporabyc.gif


Eskerrak Ingenio institutuko Plastikako departamentuari.